Πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε την παρούσα Πολιτική η οποία καθορίζει τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μεταβίβασης ή κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων καθ’ ως επίσης και τα δικαιώματα σας όπως αυτά προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 General Data Protection Regulation («GDPR»).

Γενικά

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται και αποτελεί το μέσο αφενός για να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες πληροφορίες και να προωθήσει τις υπηρεσίες του δημιουργού της στο χώρο της διατροφής/διαιτολογίας και προπόνησης και αφετέρου για να δώσει την ευκαιρία σε τρίτα πρόσωπα να εγγραφούν και να προσφέρουν μέσω αυτής τις δικές τους υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα συνδέεται επίσης και με χώρους κοινωνικής δικτύοσης, συγκεκριμένα με το Facebook και το Instagram.

Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να επισκεπτούν την ιστοσελίδα και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της χωρίς να κοινοποιούν οποιαδήποτε προσωπικά τους δεδομένα και με τρόπο που να έχουν τη δυνατότηα να διαχειριστούν το απόρρητο τους. Για παράδειγμα, οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας εγγράφης της ιστοσελίδας με τρόπο που να ρυθμίζουν και να ελέγχουν τα απόρρητα στοιχεία τους που συλλέγει η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας και χρήσης.

Οι χρήστες/επισκέπτες δύναται όποτε το επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον δημιουργό της ιστοσελίδας μεσω εμαιλ και να δώσουν οποιαδήποτε στοιχεία τους επιθυμούν ή τέτοια στοιχεία, όπως θα ζητηθούν από τον δημιουργό, τα οποία είναι απαραίτητα για σκοπούς παροχής συμβουλών/υπηρεσιών από τον δημιουργό και στα οποία θα έχει πρόσβαση ο δημιουργός. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών δεν δίδονται σε τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης/επισκέπτης δώσει τη συγκατάθεση του μέσω εμαιλ στον δημιουργό για παραχώρηση των δεδομένων του σε τρίτους και μόνο για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών του δημιουργού της ιστοσελίδας.

 

 

 

Πολιτική Cookies

Η χρήση ή/και επίσκεψη της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη συναίνεση του χρήστη/επισκέπτη στην χρήση των Cookies. Η χρήση των Cookies γίνεται για σκοπούς βελτίωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας και ταυτόχρονα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών στην περιήγηση τους στην ιστοσελίδα. Είναι ξεκάθαρο ότι τα Cookies δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών αλλά σε σημαντικές πληροφορίες για την συμπεριφορά των χρηστών/επισκεπτών κατά το χρόνο περιήγησης τους στην ιστοσελίδα, το IP address, τη γεωγραφική προέλευση, το web browser, τη πηγή προέλευσης κ.α. Όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή μέσω των cookies, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των χρηστών/επισκεπτών στην ιστοσελίδα, τους χώρους της ιστοσελίδας τους οποίους επισκέφθηκαν κ.α, δίνουν τη δυνατότητα στον δημιουργό της ιστοσελίδας να αντιληφθεί πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες/επισκέπτες την ιστοσελίδα, ούτως ώστε να προβαίνει τακτικά σε βελτίωση της, στοχεύοντας στις προτιμήσεις και τους τομείς ενδιαφέροντος των χρηστών/επισκεπτών.

Περαιτερώ, ο δημιουργός δεν θα ευθύνεται για τυχόν μεταβίβαση ιών μέσω των Cookies.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δει και να μεταποιήσει τις ρυθμίσεις του για τα cookies στις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού (web browser).

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Σύνδεσμος Ανάρτησης Σχολίων

Η δημιουργία σελίδων σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης και η εφαρμογή των «plugins» έχει επιτευχθεί για σκοπούς διαφήμισης της ιστοσελίδας. Περαιτέρω η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη/επισκέπτη μέσω των «plugins» να αναρτούν σχόλια οποτεδήποτε το επιθυμούν σε οποιοδήποτε υλικό κοινοποιείται στην ιστοσελίδα. Τέτοια εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στο δημιουργό να απαντήσει σε ενδεχόμενα ερωτήματα των χρηστών/επισκεπτών. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιεί δημόσια στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ως επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της. Ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο που κοινοποιεί είναι ορατά σε άλλους χρήστες/επισκέπτες και μπορούν να αναγνωστούν, να συλλεχθούν, αποθηκευτούν, επεξεργαστούν, χρησιμοποιηθούν και μεταβιβαστούν από αυτούς σε τρίτα πρόσωπα για άγνωστο στην ιστοσελίδα και τον δημιουργό της σκοπό, και περαιτέρω, ότι η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά ή/και βλάβη οποιασδήποτε φύσης υποστεί ο εν λόγω χρήστης/επισκέπτης.

Double click solution

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται

Η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της συλλέγουν και επεξεργάζονται διάφορα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών και των ενδεχόμενων μελών.

Τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

 • ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, ταυτότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου,
 • οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, στοιχεία πληρωμής
 • βάρος, ύψος και ιατρικό ιστορικό

Επίσης, τα σχόλια που αναρτόνται κατά καιρούς από τους χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη στην ιστοσελίδα ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα, είναι αντικείμενα συλλογής και επεξεργασίας.

Τέλος, η ιστοσελίδα και ο δημιουργός της συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά με τη δραστηριότητα των χρηστών/επισκεπτών και των μελών κατά το χρόνο επίσκεψης και χρήσης τους του περιεχομένου της ιστοσελίδας αλλά και στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης. Οι εν λόγω πληροφοριές περιλαμβάνουν:

 • Τους χώρους ενδιαφέροντος στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τους χώρους κοινωνικής δικτύωσης
 • Τα άτομα με τα οποία μοιράζεστε το υλικό που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης
 • Το ιστορικό τοποθεσίας των χρηστών/επισκεπτών (όπως έχει αναφερθεί στην Πολιτική Cookies ανωτέρω)

 

Από που συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Δίδονται στον δημιουργό από τους χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη μέσω της υπηρεσίας εμαιλ (άρα με τη γραπτή συγκατάθεση τους) και τα οποία είναι χρήσιμα για τον δημιουργό έτσι ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις συμβούλες του στον χρήστη/επισκέπτη μετά από απαίτηση του τελευταίου
 • Συλλέγονται μέσω των Cookies (όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω), τα οποία δίνουν την ευκαιρία στην ιστοσελίδα και στον δημιουργό της να αντιληφθούν τους τομείς ενδιαφέροντος των χρηστών/επισκεπτών κατά το χρόνο περιήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας

 

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων

Η ιστοσελίδα και ο δημιουργός της συλλέγουν τα αναγκαία για τον δημιουργό στοιχεία, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο για να δοθεί η δυνατότητα στο δημιουργό να προσφέρει στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες και συμβουλές του, που αφορούν τον χώρο της διατροφής και διαιτολογίας και τον τομέα της προπόνησης έναντι εύλογης και συμφωνηθείσας αμοιβής. Σε τέτοια περίπτωση, θα θεωρείται ότι έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του ενδιαφερόμενου χρήστη/επισκέπτη και του δημιουργού της ιστοσελίδας η οποία θα διέπεται από το κυπριακό δίκαιο και σε περίπτωση διαφορά τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι αρμόδια για τη επίλυση της. Εφόσον υφίσταται νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών, τονίζεται ότι η διεύθυνση του ενδιαφερόμενου χρήστη/επισκέπτη και το τηλέφωνο του αποτελούν απαραίτητα στοιχεία τα οποία είναι αντικείμενα προς συλλογή και επεξεργασία από την ιστοσελίδα και τον δημιουργό της.

Αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στην ιστοσελίδα, σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών τους στοιχείων είναι, μετά από έγγραφη συναίνεση τους, η κοινοποίηση κάποιων από αυτών των στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση και το επάγγελμα, στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ούτως ώστε οι χρήστες/επισκέπτες να μπορούν να μάθουν για αυτούς και να επικοινωνήσουν μαζί τους όποτε το επιθυμούν.

Περαιτέρω σκοπός της ιστοσελίδας και του δημιουργού της είναι η βελτίωση και η ανάπτυξη του περιεχομένου της ιστοσελίδας για την καλύτερη περιήγηση των χρηστών/επισκεπτών καθώς και η βελτίωση παροχής υπηρεσιών του δημιουργού. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός μελετώντας και αξιολογώντας τις κινήσεις και τις πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αναγνωρίζει τους τομείς ενδιαφέροντος των και προβαίνει σε αναβάθμιση της ως επίσης κοινοποιεί τέτοιο υλικό για το οποίο εύλογα αναμένεται ότι θα ανταποκριθούν οι χρήστες/επισκέπτες.

Επιπλέον, οι χρήστες/επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να διευθετήσουν με τον δημιουργό της ιστοσελίδας, μέσω της υπηρεσίας «subscribe» να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα ή/και τον δημιουργό της ενημερωτικό υλικό που αφορά το περιεχόμενο και δημοσιεύεται κατά καιρούς στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων τους συνδράμει σε αυτό το σκοπό.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παραχορούνται από ανήλικα άτομα θα επιτυγχάνεται μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους η οποία θα αποστέλλεται μέσω της υπηρεσίας εμαιλ.

Για πόσο χρονικά διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από τον δημιουργό της ιστοσελίδας μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία θα ζητηθεί από τους χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη όπως διαγραφούν, νοουμένου ότι δεν υφίσταται οποιοσδήποτε τεχνικός λόγος/πρόβλημα που να εμποδίζει την άμεση διαγραφή. Σε τέτοια περίπτωση, ο δημιουργός της ιστοσελίδας θα κοινοποιεί άμεσα το τεχνικό πρόβλημα στον χρήστη/επισκέπτη και θα προβαίνει άμεσα στη διαγραφή με την επίλυση του εν λόγω προβλήματος.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης έχει χρησιμοποιήσει την υπηρεσία «subscribe» και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει στην χρήση της, θα δικαιούται να ενημερώσει αυτόματα την ιστοσελίδα και τον δημιουργό της για αυτήν του την πρόθεση με το πάτημα του κουμπιού «unsubscribe». Σε αυτή την περίπτωση το εμαιλ του θα διαγράφεται αυτόματα από τη λίστα των στοιχείων της ιστοσελίδας και του δημιουργού της με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να λαμβάνει οποιαδήποτε νέα της ιστοσελίδας.

 

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχει η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της. Οποιοδήποτε μέλος της ιστοσελίδας δύναται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη στην περίπτωση όπου ο τελευταίος το ζητήσει είτε από τον δημιουργό είτε από οποιοδήποτε μέλος που θα επιθυμούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του με σκοπό να του προσφέρει τις υπηρεσίες του ή τις συμβουλές του.

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των μελών θα έχει τόσο η ιστοσελίδα και ο δημιουργός της όσο και οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας οι οποίοι θα επισκέπονται και θα διαβάζουν το υλικό που θα αναρτάται από τα μέλη στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν κάποια από τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία θα είναι, με τη δική τους συγκατάθεση, αναρτημένα στην ιστοσελίδα για σκοπούς διαφήμισεις τους.

Περαιτέρω η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της δύναται να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να κοινοποιούν δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα όταν ο δημιουργός με καλή τη πίστει, πιστεύει εύλογα ότι οφείλει να:

 • συμμορφωθεί με ισχύουσα Νομοθεσία, Κανονισμό, νομικές διαδικασίες και κρατικές εντολές
 • αποτρέψει ή αντιμετωπίσει ενδεχόμενων παραβάσεων και απάτης
 • προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των χρηστών/επισκεπτών και των μελών της ιστοσελίδας

 

Δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών και των μελών

Οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη μπορούν  οποτεδήποτε το επιθυμούν να ζητήσουν από τον δημιουργό της ιστοσελίδας να προβεί σε ολική ή μερική διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό να παραμένουν πλήρη και ακριβή.

Οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη μπορούν οποτεδήποτε το επιθυμούν να ζητήσουν από τον δημιουργό της ιστοσελίδας να προβεί σε ολική ή μερική διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται από τον δημιουργό εφόσον πιστεύουν ότι δεν υφίσταται πλέον οποιοσδήποτε ουσιώδης λόγος επεξεργασίας των δεδομένων τους. Σχετική είναι και η υπηρεσία «unsubscribe» όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε το επιθυμούν τη συγκατάθεση τους προς περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που επιτεύχθει κατά τον χρόνο που οι χρήστες/επισκέπτες έδωσαν τη συγκατάθεση τους.

Περαιτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη μπορούν να γνωρίζουν, οποτεδήποτε το επιθυμούν, ποια προσωπικά δεδομένα τους αποθηκεύονται και είναι αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον μπορούν να επικοινωνούν με τον δημιουργό της ιστοσελίδας μέσω εμαιλ για να ζητήσουν την λίστα των προσωπικών δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται από τον τελευταίο.

Η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της διατηρούν έννομα συμφέροντα στην αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών και των μελών της ιστοσελίδας. Ωστόσο οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης και μέλος μπορεί να ενστεί στην επεξεργασία των δεδομένων του έτσι ώστε η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της να μην προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία, νοουμένου ότι, εξισσοροπόνται τα έννομα συμφέροντα της ιστοσελίδας ή/και του δημιουργού της και τα δικαιώματα του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη ή μέλους, δεν έχει αποδειχθεί ότι τα εν λόγω έννομα συμφέροντα δεν υπερισχύουν των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη ή μελους.

Περαιτέρω, οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη μπορούν να ζητήσουν όπως περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον δημιουργό της ιστοσελίδας όπως αποστείλει την λίστα των προσωπικών τους δεδομένων ή μέρος αυτής σε άλλο φυσικό ή νομικό τρίτο πρόσωπο.

Οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλουν παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ανεβρίσκονται σε αυτήν την ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page1i_gr/page1i_gr?opendocument

Πριν την υποβολή παραπόνου, ο παραπονούμενος χρήστης/επισκέπτης ή μέλος μπορεί να απευθυνθεί στον δημιουργό της ιστοσελίδας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων, προς επίλυση του παραπόνου.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη μπορούν να αποστέλουν εμαιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση …………..

 

 

Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Η ιστοσελίδα ή/και ο δημιουργός της δύναται να τροποποιούν από καιρό εις καιρό την παρούσα πολιτική. Οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε τροποποίηση μέσω ενημέρωσης που θα αναρτάται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, ενώ η ημερομηνία που αναγράφεται στο πάνω μέρος της παρούσας πολιτικής θα αναθεωρείται για οποιαδήποτε τροποποίηση. Οι χρήστες/επισκέπτες και τα μέλη ενθαρρύνονται όπως διαβάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα πολιτική με σκοπό να παραμένουν ενήμεροι αναφορικά με τον τρόπο αποθήκευσης, επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.

Όποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης ή μέλος της ιστοσελίδας έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμεί να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή κοινοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να επικοινωνήσει με τον δημιουργό της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]