Συμβουλευτική

συμβουλευτική

Πως δουλεύει

Η συμβουλευτική περιλαμβάνει τον διάλογο και την συζήτηση για διάφορα διατροφικά και μη θέματα τα οποία μπορεί να σε απασχολούν. 

Μέσω της συμβουλευτικής, έχουμε στόχο: 

  • Να διορθώσουμε κάποια πιθανά προβλήματα 
  • Να καθυσηχάσουμε ανησυχίες 
  • Να λύσουμε απορίες
  • Να αναφέρουμε συμβουλές και στρατηγικές
  • Γενικά να κάνουμε τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη και ανόδυνη

Η συμβουλευτική διαφέρει από την ψυχολογική προπόνηση και τη διατροφική εκπαίδευση στο ότι είναι πολύ περισσότερο διάλογος και ανοιχτή συζήτηση, σε αντίθεση με τις άλλες δύο υπηρεσίες οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με μάθημα. 

Ωστόσο και οι δύο “μορφές” συνεργασίας είναι απαραίτητες για την επιτυχία.