Σύνταξη Διαιτολογίου

Πως δουλεύει

Το διαιτολόγιο είναι ένα εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής το οποίο αποσκοπεί στο να σε διατηρήσει σε ένα πρόγραμμα ή ρουτίνα για την επίτευξη ενός στόχου.

Το πλάνο είναι εβδομαδιαίο και μπορεί να σχεδιαστεί είτε με την μορφή καθορισμένων γευμάτων (π.χ. κοτόπουλο με ρύζι) είτε με την μορφή επιλογών (π.χ. πρωτεΐνη με άμυλο).

Τα διαιτολόγια σχεδιάζονται ανάλογα με τις θερμιδικές, μακροθρεπτικές και μικροθρεπτικές ανάγκες του κάθε ατόμου, καθώς και με τις προτιμήσεις και τους στόχους του.

Το διαιτολόγιο είναι ένα εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής το οποίο αποσκοπεί στο να σε διατηρήσει σε ένα πρόγραμμα ή ρουτίνα για την επίτευξη ενός στόχου.

Το πλάνο είναι εβδομαδιαίο και μπορεί να σχεδιαστεί είτε με την μορφή καθορισμένων γευμάτων (π.χ. κοτόπουλο με ρύζι) είτε με την μορφή επιλογών (π.χ. πρωτεΐνη με άμυλο).

Τα διαιτολόγια σχεδιάζονται ανάλογα με τις θερμιδικές, μακροθρεπτικές και μικροθρεπτικές ανάγκες του κάθε ατόμου, καθώς και με τις προτιμήσεις και τους στόχους του.

Χρειάζομαι δίαιτα;

Το διαιτολόγιο ή η «δίαιτα» έχει λάβει μια γενικά αρνητική άποψη. Σαφώς, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που χρειάζονται ή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια γραμμένη δίαιτα. Για πολλούς είναι αχρείαστα πιεστικό και ξεσπούν με το να σταματούν εντελώς τη δίαιτα.

Ωστόσο, άλλοι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν πως χρειάζονται ένα σαφές, γραμμένο διαιτολόγιο για να τους κρατά πειθαρχημένους και σε πρόγραμμα. Μπορεί να είναι εύκολο για αυτούς να ακολουθούν άκαμπτες οδηγίες αλλά να δυσκολεύονται όταν οι αποφάσεις είναι στο χέρι τους.

Με τη δική μας συνεργασία, θα συζητήσουμε και θα κρίνουμε μαζί την πιο σωστή κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε, έτσι ώστε να μπορείς πιο ευχάριστα και εύκολα να πετύχεις τους στόχους σου.