Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από τον εγγεγραμμένο στο Μητρώο [Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου] διατροφολόγο και διαιτολόγο κ. Αντρέα Χρίστου. Η χρήση και η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Τονίζεται ότι το παρόν κείμενο αποτελεί συμφωνία μεταξύ εσάς και του κ. Χρίστου.

Πριν από την επίσκεψη, πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας, οφείλετε να διαβάσετε προσεχτικά τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις. Εφόσον επιλέξατε να επισκεφθείτε και/ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, έχετε ανεπιφύλακτα και ρητώς συμφωνήσει και συναινέσει να δεσμεύεστε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας σας οφείλετε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Ο κ. Χρίστου μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε το επιθυμεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κυπριακό δίκαιο. Συνεπώς, οφείλετε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε και/ή επισκέπτεστε την ιστοσελίδα να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές. Εάν εξακολουθείτε να κάνετε χρήση και/ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση και/ή επίσκεψη της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί αφενός για να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες πληροφορίες και αφετέρου για να προωθήσει τις υπηρεσίες του υπεύθυνου της στο χώρο της διατροφής/διαιτολογίας. Η ιστοσελίδα συνδέεται επίσης και με χώρους κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα με το Facebook, το Instagram και το LinkedIn.

Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς προσβάσιμη ή ότι θα είστε σε θέση ή ότι θα δικαιούστε να έχετε πρόσβαση σε αυτή ανά πάσα στιγμή.

Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν αποτελεί οποιοδήποτε είδος συμβουλής του υπεύθυνου της ιστοσελίδας σε σχέση με οποιαδήποτε συγκεκριμένη πράξη ή σειρά πράξεων στις οποίες ενδεχομένως οι χρήστες/επισκέπτες θελήσουν να προβούν. Οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο στην ιστοσελίδα δυνατόν να περιέχει συμβουλές, οδηγίες, ιδέες, σκέψεις, απόψεις και δηλώσεις διάφορων φυσικών προσώπων ή αρθρογράφων, τις οποίες ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας δυνατόν να μη συμμερίζεται.

Παρόλο που λήφθηκε κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα ήταν ακριβείς κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, αυτές ενδέχεται να αλλάξουν και να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι ακριβείς ή ολοκληρωμένες οποιαδήποτε στιγμή. Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας δύναται να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Η ιστοσελίδα, όλες οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτήν είναι διαθέσιμα αυστηρώς στην βάση της αποδοχής τους ως έχουν και ως είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση που αποδέχεστε οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα, το κάνατε εξ ολοκλήρου και με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι όλες οι εγγυήσεις, όροι, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις, ρητές ή σιωπηρές, σε σχέση με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, την απόδοση, την εκτέλεση, την καταλληλότητα ή την επάρκεια ή τη μη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρούνται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

Ρύθμιση ηλεκτρονικής συνάντησης με τον κ. Χρίστου

Η συνάντηση σας με τον κ. Χρίστου μπορεί να κρατηθεί εκ των προτέρων με έναν από τους 2 πιο κάτω τρόπους:

 • Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, στην οποία καταχωρείτε ονοματεπώνυμο, εμαιλ και την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμείτε να γίνει η συνάντηση

 

 • Μέσω απευθείας επικοινωνίας μαζί με τον κ. Χρίστου (δηλαδή μέσω εμαιλ, Facebook, κινητό τηλέφωνο και Instagram).

Ο κ. Χρίστου θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email για να σας ενημερώσει περί της διαθεσιμότητάς του κατά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που καταχωρήσατε.

Όταν συμφωνηθεί η ημέρα και ώρα συνάντησης μεταξύ εσάς και του κ. Χρίστου, τότε θα σας σταλεί σχετικό email με το οποίο θα πληροφορηθείτε αναφορικά με:

 • Τον τρόπο πληρωμής και το ποσό της πρώτης και δεύτερης αμοιβής του κ. Χρίστου και

 

 • Τον τρόπο διαδικτυακής σύνδεσης

Νοείται ότι η διαδικτυακή σύνδεση θα λάβει χώρα μόνο όταν έχει πληρωθεί το ποσό αμοιβής του κ. Χρίστου.

Συμφωνία μεταξύ εσάς και του κ. Χρίστου

Κατά τον χρόνο που ο κ. Χρίστου θα αποδεχθεί το αίτημα σας για συνάντηση συνεπάγεται αυτόματα ότι έχετε συμβληθεί μαζί του. Η συμφωνία μεταξύ σας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθώς και από το εκάστοτε εν ισχύ κυπριακό δίκαιο.

Αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η πρώτη αμοιβή του κ. Χρίστου, η οποία αφορά τη συνάντηση την οποία αιτηθήκατε, θα καταβάλλεται πριν την προγραμματισμένη συνάντηση μέσω απευθείας πληρωμής από Visa, PayPal, Revolut, Quickpay ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή μέθοδο η οποία θα συζητηθεί. Σας παροτρύνουμε όπως εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε την απόδειξη πληρωμής προκειμένου να την παρουσιάσετε στον κ. Χρίστου κατά την ηλεκτρονική συνάντηση σας.

Η δεύτερη αμοιβή, η οποία αφορά τις γραπτές και/ή προφορικές διατροφικές συμβουλές και τα διαιτολόγια που ο κ. Χρίστου θα σας αποστείλει στο πέρας της ηλεκτρονικής συνάντησης, καταβάλλεται πριν την αποστολή τους σε εσάς, με τον ίδιο τρόπο όπως προαναφέρθηκε για την πρώτη αμοιβή.

Σε περίπτωση που δεν λάβουν χώρα οι προαναφερόμενες αμοιβές, ο κ. Χρίστου δικαιούται να αποφασίσει όπως ακυρωθεί η ηλεκτρονική συνάντηση και/ή η αποστολή του διαιτολογίου και/ή άλλων συμβουλών.

Τονίζουμε ότι καμία από τις πιο πάνω πληρωμές σας δεν επιστρέφεται εφόσον πραγματοποιήθηκε η συνάντηση και/ή στάλθηκε το διαιτολόγιο και/ή οποιαδήποτε άλλη διατροφική συμβουλή. Σε περίπτωση που δεν γίνει η συνάντηση και/ή δεν σταλεί το διαιτολόγιο και/ή άλλες συμβουλές, τα χρήματα θα επιστραφούν σε εσάς.

Αποκλεισμός ευθύνης

 1. Ο κ. Χρίστου δεν έχει γνώσεις περί ιατρικής και δεν παρέχει οποιαδήποτε ιατρική συμβουλευτική. Οι πληροφορίες που σας δίδονται από τον κ. Χρίστου δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως υποκατάστατο της συμβουλής, αξιολόγησης και θεραπείας ενός επαγγελματία ιατρού. Για αυτό σας παροτρύνουμε και σας συμβουλεύουμε όπως ζητήσετε τη συμβουλή ενός ιατρού πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε προσπάθεια απώλειας βάρους ή οποιαδήποτε άλλη διατροφική αλλαγή, κυρίως εφόσον γνωρίζετε ότι έχετε συγκεκριμένο ιατρικό πρόβλημα ή συγκεκριμένες αλλεργίες ή όταν είσαστε εγκυμονούσα. Παρόλο που ο κ. Χρίστου θα ζητήσει από εσάς το ιατρικό ιστορικό σας για την αποτελεσματική συνεχιζόμενη παροχή διατροφικών συμβουλών, εντούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις, ως ένας ειδικός ιατρός. Ο κ. Χρίστου δεν μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο συγκεκριμένη τροφή μπορεί να σας προκαλεί αλλεργία ή άλλα ιατρικά θέματα. Εφόσον γνωρίζετε το ιατρικό σας ιστορικό, οφείλετε αφενός να το γνωστοποιείτε στον κ. Χρίστου μαζί με τις λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιατρική σας υγεία ή τις προσωπικές σας περιστάσεις, και αφετέρου να επικοινωνείτε με τον προσωπικό σας ιατρό για οποιαδήποτε τροφή και/ή συμβουλή προταθεί από τoν κ. Χρίστου. Θεμιτό θα ήταν όπως επισκεφθείτε ειδικό ιατρό πριν την έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος διατροφής ο οποίος θα ενημερωθεί για την πρόθεση σας και θα σας συμβουλεύσει ανάλογα ή θα σας παροτρύνει να υποβληθείτε στις κατάλληλες εξετάσεις. Παράλληλα σας παροτρύνουμε, ακόμα και εάν δεν έχετε κάποιο ιατρικό ιστορικό, να κάνετε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους, εφόσον η απώλεια βάρους μπορεί να δημιουργήσει φυσικές αλλαγές που θα πρέπει να παρακολουθούνται ιατρικά. Ο κ. Χρίστου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα προκύψει στην υγεία σας. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη οποιασδήποτε φύσης ή μορφής προκληθεί εξαιτίας της παράλειψής σας να συμβουλευτείτε ειδικό ιατρό. Με βάση τον όρο αυτό αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ανεπιφύλακτα ότι σας συστάθηκε όπως συμβουλευτείτε ειδικό ιατρό πριν την έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος δίαιτας.

 

 1. Στην περίπτωση επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο πρότυπο διατροφής, ο κ. Χρίστου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη και/ή ζημιά και/ή οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα προκύψει εξαιτίας της χρήσης του συγκεκριμένου πρότυπου διατροφής, εφόσον το πρότυπο έχει συνταχθεί εκ των προτέρων για να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς συγκεκριμένα διατροφικά και/ή ιατρικά προβλήματα ή άλλες περιστάσεις οι οποίες θα είναι άγνωστες στον κ. Χρίστου, όπως είναι οι αλλεργίες. Εν πάση περιπτώσει ο κ. Χρίστου συμβουλεύει όπως προτιμήσετε τη χρήση του εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής ή να κλείσετε ραντεβού με τον κ. Χρίστου, στην περίπτωση που γνωρίζετε ότι πάσχετε από αλλεργίες ή άλλα ιατρικά και/ή διατροφικά θέματα. Σημειώνεται ότι άτομα κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα πρότυπα διατροφής. Ο κ. Χρίστου δεν θα φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ανήλικα άτομα προβούν σε λήψη των προτύπων διατροφής που παρέχονται στην ιστοσελίδα.

 

 1. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής ο κ. Χρίστου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη και/ή ζημιά και/ή οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα προκύψει στην περίπτωση που αμελήσετε να αναφέρετε στον κ. Χρίστου συγκεκριμένα διατροφικά και/ή άλλα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζετε ή άλλες περιστάσεις οι οποίες είναι άγνωστες στον κ. Χρίστου, προκειμένου να συνταχθεί ανάλογα με τις περιστάσεις σας η διατροφή. Σημειώνεται ότι άτομα κάτω των 18 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής μόνο με τη συναίνεση γονιού ή κηδεμόνα.

 

 1. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο κ. Χρίστου δεν είναι σε θέση να παράσχει τις υπηρεσίες του κατά τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα, τότε διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει ξανά τη συνάντησή σας κατά τη συμφωνηθείσα μεταξύ σας ημέρα και ώρα.

 

 1. Ο κ. Χρίστου δεν εγγυάται ότι η ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή αιτήματος συνάντησης θα παρέχεται χωρίς διακοπή και σφάλματα. Περαιτέρω, ο κ. Χρίστου δεν εγγυάται ότι τόσο η παρούσα ιστοσελίδα όσο και οποιοσδήποτε άλλος ιστότοπος, για τον οποίο η ιστοσελίδα παρέχει links, θα διατίθενται χωρίς υιούς ή άλλο υλικό το οποίο θα μπορούσε ή θα προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε εσάς. Ο κ. Χρίστου δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε κόστος προκύψει από ζημιά ή βλάβη.

 

 1. Ο κ. Χρίστου δεν εγγυάται οποιαδήποτε αποτελέσματα με βάση τις πληροφορίες, συμβουλές και διαιτολόγια που σας παρέχονται από αυτόν. Η συμφωνία σας με τον κ. Χρίστου συνεπάγεται ταυτόχρονα και τη δική σας προσωπική προσπάθεια προς επίτευξη του αποτελέσματος που επιθυμείτε.

 

 1. Εάν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κ. Χρίστου οφείλονται από πράξη ή παράλειψη σας ή εξαιτίας οποιωνδήποτε περιστάσεων που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του κ. Χρίστου, ο τελευταίος δεν υπέχει ευθύνη προς εσάς για τυχόν έξοδα, επιβαρύνσεις ή ζημίες που θα υποστείτε και οι οποίες θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από την εν λόγω πράξη ή παράλειψη ή περιστάσεις.

 

 1. Ο κ. Χρίστου δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση της συμφωνίας μεταξύ αυτού και εσάς εφόσον αυτή προκύπτει από πράξεις, γεγονότα, παραλείψεις ή ατυχή συμβάντα ανωτέρας βίας και/ή ​​εφόσον αυτά δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν με εύλογη προσπάθεια.

Σήμα/λογότυπο

Το σήμα/λογότυπο της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία του κ. Χρίστου. Σε περίπτωση προσβολής του σήματος ή χρήσης του από τρίτα πρόσωπα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του κ. Χρίστου, ο παραβάτης δύναται να εναχθεί για άρση της προσβολής και/ή για καταβολή αποζημιώσεων ως προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον και εφαρμοστέο κυπριακό δίκαιο.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικός δικαιούχος του συνολικού περιεχομένου και υλικού της ιστοσελίδας είναι ο κ. Χρίστου. Απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας και για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή του κ. Χρίστου.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα περιέχει links σε άλλους ιστοτόπους. Παρόλα αυτά η παρούσα ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και/ή πληροφοριών που παρέχονται στους εν λόγω ιστότοπους. Ο κ. Χρίστου δεν είναι αρμόδιος για τις πρακτικές ή το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων. Με τη χρήση και επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι οι εν λόγω ιστότοποι ελέγχονται αποκλειστικά από τους ιδιοκτήτες τους, είτε πρόκειται για φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε και/ή επισκεφθείτε τους εν λόγω ιστότοπους και εξαιτίας της εν λόγω χρήσης και/ή επίσκεψης αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, οφείλετε να το αναφέρετε απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους οι οποίοι θεωρούνται εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την επίλυση και/ή τον μετριασμό του προβλήματος. Ο κ. Χρίστου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος, ούτε ότι είχε ή έχει αποδεχθεί και/ή ότι είχε ή έχει υιοθετήσει και/ή ότι είχε ή έχει αναλύσει το περιεχόμενο των υπηρεσιών των εν λόγω ιστότοπων και/ή ότι ελέγχει ή συνδέεται με αυτούς καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Πολιτική Διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα προστατεύει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων και στοιχείων σας (ευαίσθητων ή μη). Οποιεσδήποτε πληροφορίες σας παρέχονται στον κ. Χρίστου παραμένουν εμπιστευτικές και η οποιαδήποτε χρήση τους θα γίνεται στο μέτρο που κατά την κρίση του είναι αναγκαίο ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στον κάθε έναν από εσάς. Σας παροτρύνουμε όπως διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανήλικοι χρήστες/επισκέπτες

Αν είσαστε ανήλικος υπό την νομική έννοια του όρου όπως εκάστοτε καθορίζεται στο κυπριακό δίκαιο, τεκμαίρεται ότι πριν τη χρήση και/ή επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα και/ή οποιαδήποτε υποβολή προσωπικών σας στοιχείων έγινε με την προηγούμενη άδεια και συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων σας. Τονίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ανηλίκων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις είναι όλοι ανεξαιρέτως ουσιώδεις και διέπονται από το κυπριακό δίκαιο. Η οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπεται και συμπληρώνεται από το κυπριακό δίκαιο.

Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία. Οποιαδήποτε προαναφερόμενη διαφορά μεταξύ εσάς και του κ. Χρίστου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συγκρούεται και/ή είναι αντίθετη προς οποιαδήποτε εθνική και/ή ευρωπαϊκή και/ή διεθνή διάταξη, η οποία επικυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να ισχύει και θα αφαιρείται από τον παρόν κείμενο, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Τελική επιβεβαίωση

Με τη χρήση και επίσκεψη σας στην παρούσα ιστοσελίδα βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και έχετε κατανοήσει πλήρως τη συμφωνία μεταξύ εσάς και του κ. Χρίστου. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε και κατανοείτε ρητά ότι: (i) οι υπηρεσίες του κ. Χρίστου θα αμείβονται με τους πιο πάνω αναφερόμενους τρόπους, (ii) ο κ. Χρίστου δεν είναι ιατρός, ως εκ τούτου οφείλετε να ζητήσετε ιατρική συμβουλή τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της συμφωνίας σας με τον κ. Χρίστου, ανεξάρτητα εάν έχετε ή δεν έχετε ιατρικό ιστορικό και (iii) ο κ. Χρίστου δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προσωπικές βλάβες σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών του κ. Χρίστου. Επομένως, αποδεσμεύετε τον κ. Χρίστου από όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και ζημίες για υποτιθέμενες βλάβες που σχετίζονται ή απορρέουν από οποιαδήποτε διατροφική συμβουλή και/ή διαιτολόγιο και/ή οποιαδήποτε άλλη συμβουλή σας δοθεί από τον κ. Χρίστου.

Πολιτική Cookies

Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να καταγράψει πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα του. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοσελίδα χωρίς τη χρήση των cookies, απενεργοποιώντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα. Έάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα χωρίς να απενεργοποιείσετε τα cookies, δείνεται τη ρητή σας συγκατάθεση στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που προέρχονται από cookies.

Η χρήση των cookies γίνεται για σκοπούς βελτίωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας και ταυτόχρονα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών στην περιήγηση τους στην ιστοσελίδα. Είναι ξεκάθαρο ότι τα cookies δεν δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών αλλά σε σημαντικές πληροφορίες για την συμπεριφορά των χρηστών/επισκεπτών κατά το χρόνο περιήγησης τους στην ιστοσελίδα, το IP address, τη γεωγραφική προέλευση, το web browser, τη πηγή προέλευσης κ.α. Όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή μέσω των cookies, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των χρηστών/επισκεπτών στην ιστοσελίδα, τους χώρους της ιστοσελίδας τους οποίους επισκέφθηκαν κ.α, δίνουν τη δυνατότητα στον υπεύθυνο της ιστοσελίδας να αντιληφθεί πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες/επισκέπτες την ιστοσελίδα, ούτως ώστε να προβαίνει τακτικά σε βελτίωση της, στοχεύοντας στις προτιμήσεις και τους τομείς ενδιαφέροντος των χρηστών/επισκεπτών.

Διευκρινίζεται ότι ο υπεύθυνος δεν θα ευθύνεται για τυχόν μεταβίβαση ιών μέσω των cookies. Περαιτέρω αποκλείεται κάθε ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που προκύπτει ή αναδύεται από οποιαδήποτε μη διαθεσιμότητα ή χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που συνδέεται με αυτήν ή από την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή από οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες προσβάσιμες μέσω αυτής. Σε καμία περίπτωση ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας δεν είναι υπόχρεος σε εσάς για οτιδήποτε προκύψει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.